bai 19 .Đặc điểm bên ngoài của lá

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Taàn Minh Thoâng
Ngày gửi: 22h:05' 20-11-2011
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ lớp 6/1
Lá gồm: cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
*Chức năng quan trọng là thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
Gân lá
Phiến lá
Cuống lá
Xem H19.1, cho biết tên các bộ phận của lá
Chức năng quan trọng nhất của lá là gì ?
a. Phiến lá:
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá gồm: cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
*Chức năng quan trọng là thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
Thảo luận nhóm: (3 phút)
Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt của phần phiến so với cuống.
Tìm điểm giống nhau của phần phiến các loại lá.
3.Điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng của lá?
Thảo luận nhóm:
1-Hình dạng: đa dạng (hình tròn, bầu dục, hình kim, hình tim…) nhưng đều có dạng bản dẹt.
-Kích thước: đa dạng (to, nhỏ, trung bình)
-Màu sắc của phiến lá: đa số có màu xanh lục
-Diện tích bề mặt của phần phiến so với cuống: phiến lá lớn hơn so với cuống lá.
Thảo luận nhóm:
2.Tìm điểm giống nhau của phần phiến các loại lá.
- Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt là phần rộng nhất của lá.
Thảo luận nhóm:
3.Điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng của lá?

- Giúp lá nhận được nhiều ánh sáng
Qua nội dung vừa thảo luận , em có nhận xét gì về sự đa dạng của phiến lá?
Hãy rút ra đặc điểm của phiến lá?
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá gồm: cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
*Chức năng quan trọng là thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
-Phiến lá rất đa dạng về hình dạng và kích thước.
-Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt, phần rộng nhất của lá, giúp hứng được nhiều ánh sáng.
Lá không có màu xanh có quang hợp được không ?
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá gồm: cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
*Chức năng quan trọng là thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
-Phiến lá rất đa dạng về hình dạng và kích thước.
-Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, phần rộng nhất của lá giúp hứng được nhiều ánh sáng.
b.Gân lá:
Lá gai
Gân hình cung
Lá rẻ quạt
Có 3 loại gân lá:
Gân song song:
Gân hình mạng:
Gân hình cung:
Gân hình mạng
Gân song song
Lá địa liền
Cho biết gân lá của 3 loại lá vừa quan sát có giống nhau không?
Có mấy kiểu gân lá? Kể tên?
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá gồm: cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
*Chức năng quan trọng là thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
-Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, phần rộng nhất của lá giúp hứng được nhiều ánh sáng.
lá sen, lá bưởi,.. lá ngô, lá xả, lá lúa… lá bèo tây, lá địa liền..
Hãy tìm 3 loại lá có
kiểu gân khác nhau
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá gồm: cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
*Chức năng quan trọng là thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
-Phiến lá rất đa dạng về hình dạng và kích thước.
-Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, phần rộng nhất của lá giúp hứng được nhiều ánh sáng.
b.Gân lá:
Có 3 loại gân lá:
Gân song song:
Gân hình mạng:
Gân hình cung:
lá sen, lá bưởi,.. lá ngô, lá xả, lá lúa… lá bèo tây, lá địa liền..
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá gồm: cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
*Chức năng quan trọng là thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
b.Gân lá:
Có 3 loại gân lá:
c. Lá đơn và lá kép:
lá sen, lá bưởi,.. lá ngô, lá xả, lá lúa… lá bèo tây, lá địa liền..
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá gồm: cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
*Chức năng quan trọng là thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
b.Gân lá:
Có 3 loại gân lá:
c. Lá đơn và lá kép:
lá sen, lá bưởi,.. lá ngô, lá xả, lá lúa… lá bèo tây, lá địa liền..
Vì sao lá mồng tơi là lá đơn còn lá hoa hồng là lá kép? (Dựa vào sự phân nhánh của cuống chính và thời điểm rụng của cuống và phiến lá)
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá gồm: cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
*Chức năng quan trọng là thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
b.Gân lá:
Có 3 loại gân lá:
Gân song song:
Gân hình mạng:
Gân hình cung:
c. Lá đơn và lá kép:
Lá đơn
Lá kép
lá sen, lá bưởi,.. lá ngô, lá xả, lá lúa… lá bèo tây, lá địa liền..
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá gồm: cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
*Chức năng quan trọng là thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
Gân hình cung:
- Lá đơn: lá mồng tơi, lá tía tô, lá lốt….
- Lá kép : lá hoa hồng, nhãn , dừa….
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
b.Gân lá:
Có 3 loại gân lá:
Gân song song:
Gân hình mạng:
c. Lá đơn và lá kép:
lá sen, lá bưởi,.. lá ngô, lá xả, lá lúa… lá bèo tây, lá địa liền..
Lá kép
Lá đơn
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá gồm: cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
*Chức năng quan trọng là thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
b.Gân lá:
c. Lá đơn và lá kép:
- Lá đơn: lá mồng tơi, rau muống, tía tô….
- Lá kép : lá hoa hồng, nhãn , dừa….
2.Các kiểu xếp lá trên thân và cành:
Có mấy kiểu xếp lá trên thân, cành ? Đó là những kiểu nào ?
- Lá xếp trên cây theo 3 kiểu: mọc cách, mọc đối, mọc vòng.
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá gồm: cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
*Chức năng quan trọng là thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
b.Gân lá:
c. Lá đơn và lá kép:
- Lá đơn: lá mồng tơi, lá tía tô, lá lốt….
- Lá kép : lá hoa hồng, nhãn , dừa….
2.Các kiểu xếp lá trên thân và cành:
- Lá xếp trên cây theo 3 kiểu: mọc cách, mọc đối, mọc vòng.
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá gồm: cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
*Chức năng quan trọng là thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
b.Gân lá:
c. Lá đơn và lá kép:
2.Các kiểu xếp lá trên thân và cành:
- Lá xếp trên cây theo 3 kiểu: mọc cách, mọc đối, mọc vòng.
Quan sát hình 19.5 và mẫu vật thật, hãy điền vào bảng trang 63 SGK những thông tin mà em biết.
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá gồm: cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
*Chức năng quan trọng là thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
b.Gân lá:
c. Lá đơn và lá kép:
2.Các kiểu xếp lá trên thân và cành:
Quan sát các cành này từ các phía khác nhau, em có nhận xét gì về cách bố trí của lá ở mấu thân trên so với các lá ở mấu thân dưới?
Cách xếp so le của lá ở các mấu thân có lợi gì cho việc nhận ánh sáng của các lá trên cây?
- Lá xếp trên cây theo 3 kiểu: mọc cách, mọc đối, mọc vòng.
- Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Cuống lá
Phiến lá
Gân lá
có 3 kiểu
Hình mạng
Song song
Hình cung
Lá đơn
Lá kép
Mọc cách
Mọc đối
Mọc vòng
Lá gồm các bộ phận: cuống, phiến lá, trên phiến có
nhiều gân
1.Lá có những đặc điểm bên ngoài như thế nào giúp lá nhận được nhiều ánh sáng?
Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất
của lá
A
Tất cả các ý trên
B
Gân lá có 3 kiểu: gân hình mạng, gân song song và
gân hình cung
C
D
Kết quả
Về trước
Đồng hồ
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
2.Nhóm lá nào sau đây có gân song song?
Lá rẻ quạt, lá lúa, lá ngô
A

Lá lúa, lá ổi, lá khế
B
Lá bàng, lá phượng, lá ngô
C
Lá bèo, lá dâu, lá mít
D
Kết quả
Về trước
Đồng hồ
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá dâm bụt, lá phượng, lá dâu
3.Nhóm lá nào sau đây thuộc loại lá đơn?
Lá ổi, lá dâu, lá mít
A
Lá hoa hồng, lá lốt, lá mít
B
C
Lá sầu đông, lá phượng, lá khế
D
Kết quả
Về trước
Đồng hồ
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước
khác nhau
4.Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?
Tất cả các ý trên
A
Có 3 kiểu gân lá: hình mạng, song song, hình cung
B
Có loại lá đơn, có loại lá kép
C
D
Kết quả
Về trước
Đồng hồ
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
-Phiến lá rất đa dạng về hình dạng và kích thước.
-Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, phần rộng nhất của lá giúp hứng được nhiều ánh sáng.
b.Gân lá:
Có 3 loại gân lá:
Gân song song: lá ngô, lá xả, lá lúa..
Gân hình mạng: lá sen, lá bưởi ...
Gân hình cung: lá bèo tây, lá địa liền.
c. Lá đơn và lá kép:
- Lá đơn: lá mồng tơi, rau muống, tía tô….
- Lá kép : lá hoa hồng, nhãn , dừa….
2.Các kiểu xếp lá trên thân và cành:
- Lá xếp trên cây theo 3 kiểu: mọc cách, mọc đối, mọc vòng.
- Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK/64.
-Đọc mục“Em có biết”.
Chuẩn bị bài mới “Cấu tạo trong của phiến lá”
+Tìm hiểu cấu tạo trong của lá.
+Trả lời các câu hỏi ở phần SGK/ 65,66
Lá kép
Lá đơn